Productcode zoeken

of

Zoek in omschrijving

Onze visie op kwaliteit van brandwerende producten

Kwaliteit zonder compromis. Voor Rf-Technologies is kwaliteitsbeleid veel meer dan een ISO-certificaat. Als toonaangevend producent van brandwerende oplossingen is Rf-Technologies actief in een sector waar elk compromis zware gevolgen kan hebben.

Integraal kwaliteitsbeleid in al zijn facetten is voor Rf-Technologies een permanente zorg. Meer zelfs, het is een filosofie waarvan elke werknemer en elk stap in de productie- en logistieke processen doordrongen is.

ISO 9001 en andere kwaliteitscertificaten

Naast een ISO 9001 certificaat beschikt Rf-Technologies ook over heel specifieke kwaliteitscertificaten die een antwoord vormen voor zowel Europese als specifieke nationale wet- en regelgeving. Deze certificaten hebben we verworven na strenge controles door externe instanties.

Europese normen

In Europa werden tal van verschillende nationale testmethodes gebruikt voor het beoordelen van de brandwerendheid van bouwproducten. De Bouwproductenrichtlijn en de meer recente Bouwproductenverordening brachten verandering in deze situatie door het opstellen van nieuwe Europese normen voor het testen van brandwerendheid, bijvoorbeeld EN 1366-2 voor brandkleppen. De classificatie van een product, vastgesteld aan de hand van een brandwerendheidstest, wordt vastgelegd in een classificatierapport, een geüniformeerde samenvatting van het testrapport. Dit classificatierapport wordt gebruikt om de brandwerendheidsprestaties aan te geven ten aanzien van een productnorm, zoals EN 15650 voor brandkleppen, die de basis vormt voor de CE-markering van het product. In overeenstemming met zijn pioniersrol op het gebied van conformiteit met internationale normen, test Rf-Technologies zijn producten sinds 2004 volgens de Europese testcriteria. In februari 2012 was het bedrijf de eerste leverancier van een volledig gamma van brandkleppen met CE-markering.

Kwaliteit als bedrijfsstrategie

Het kwaliteitsdenken van Rf-Technologies is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsstrategie. Rf-Technologies staat bekend om zijn gedifferentieerd productgamma met oog voor de specifieke behoeftes voor elke betrokkene: het gebruiksgemak, de installatiewijze en de luchttechnische kenmerken van de producten worden continu getest en verbeterd.

Minimale kwaliteitskost

De kwaliteitskost wordt natuurlijk gemonitord en mag de 0,5% van de omzet nooit overschrijden. Eventueel voorkomende klantenproblemen worden heel nauwkeurig in een specifieke programma opgetekend, rigoureus opgevolgd en waar nodig zo snel mogelijk bijgestuurd.

Kwaliteitsvolle inbouw

Binnen onze integrale kwaliteitsfilosofie wordt ook grondig gewaakt over de kwaliteit bij leveranciers. Elke leverancier wordt kritisch geselecteerd en hun producten worden aan permanente kwaliteitscontroles onderworpen. Tenslotte streeft Rf-Technologies samen met zijn klanten naar een correcte inbouw van elk van zijn producten. Het juiste product in het juiste wandtype op de juiste manier afgedicht is een gouden regel. Alleen zo zijn we zeker dat de producten ook na hun inbouw hun brandtechnische kenmerken behouden.

Voortdurende innovatie

Een enthousiast team van ingenieurs verbetert en breidt onze specialistische productlijnen regelmatig uit op basis van de marktinformatie die zij krijgen van het sales- en marketingteam. We maken ook deel uit van Europese commissies en regelgevingsraden. Zodoende kunnen wij vooruitlopen op veranderingen in regelgevingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de Europese Bouwproductenrichtlijn en -verordening. Dit alles vertaalt zich in enerzijds gepatenteerde technologieën die klaar zijn voor de toekomst en anderzijds nieuwe marktgerichte producten met hoogwaardige energieprestaties. Brandkleppen bijvoorbeeld maken deel uit van het ventilatiesysteem. Daarom moeten ze perfect geïntegreerd zijn in het HVAC-systeem. Onze brandkleppen zijn geoptimaliseerd om luchtdichtheid te maximaliseren en om het drukverlies door de aanwezigheid van het klepblad in het ventilatiekanaal te minimaliseren. Allemaal voordelen voor onze klanten.

Rf-Technologies staat voor kwaliteit. Bezoek onze webwinkel brandwering of ga naar ons kenniscentrum over brandveilig bouwen.